Det omöjliga spelet

Ni väljer att gräva

Ni går runt och tittar på vart ni kan gräva, ni sparkar och känner på väggarna

När sparkade på en vägg märkde ni att väggen där inte var så tjock, ni sparkade hårdare och hårdare och när ni hade sparka te liten stund var det ett stort hål, det hade varigt några andra som har skapat en gång någonstands, ni gick igenom hålet och gick gången tills ni kom till 2 dörrar av stål!

Nu är ni nära skatten innan för den ena dörren finns skatten bevarad, men i den andra dörren väntar något hämskt.

VAD VÄLJER NI!?


 
VÄNSTER DÖRR HÖGER DÖRR

 

Börja om från början